logo

De zeoliet site

Roosterstructuur

Een kenmerkende eigenschap van zeolieten is hun rooster, dat gebaseerd is op een op een netwerk van atomen. De atomen zijn onderling op 4 punten verbonden. Men kan denken aan een regelmatig viervlak, de tetraëder. Een tetraëder heeft vier hoekpunten op onderling gelijke afstand. Het siliciumatoom kan zich met vier zuurstof-atomen verbinden waarbij het silicium in het midden van de tetraëder gesitueerd is en de zuurstofatomen op de hoekpunten. De tetra- ëders kunnen gekoppeld worden via de zuurstofatomen op hun hoekpunten. Ze kunnen zo een rijke diversiteit aan prachtige structuren vormen. Het rooster bevat verbonden kooien, grotten en gangen, die de juiste afmetingen hebben om kleine moleculen te bevatten. De kleinste porieafmetingen hebben een diameter in de orde van grootte van 300 t/m 1000 pm.
Er zijn 130 verschillende roosterstructuren bekend, waarvan er ongeveer 40 in de natuur voorkomen. Als aanvulling op silicium of aluminium als tetraëder atoom, worden ook synthetische samenstellingen daarvoor gebruikt waaronder de steeds groter worden groep van aluminiumfosfaten, de zogenaamde ALPO’s.
Een materiaal zoals zeoliet kan door zijn chemische en fysieke structuur ruimte bieden aan ionen. In het geval van clinoptilotiet heeft de structuur een lichte negatieve lading waardoor kleine positieve ionen aangetrokken worden. In zijn natuurlijke vorm huisvest
het Na+ , K+ en Ca+ ionen.
Omdat het rooster van zeoliet een zeer groot inwendig oppervlak heeft, tot 145 m
2/g, kunnen zeolieten tot wel 70% van hun gewicht aan vloeistof absorberen.