logo

De zeoliet site

Zeolieten en het milieu

Zeolieten dragen op een groot aantal manieren bij bij tot een schoner en veiliger milieu. In feite is iedere toepassing van zeoliet tot stand gekomen door milieuoverwegingen of speelt zeoliet een belangrijke rol bij het reduceren van afvalgiffen en energieverbruik.
In wasmiddelpoeders vervangt zeoliet fosfaten, die op vele plaatsen van de wereld verboden zijn vanwege hun water- vervuilende eigenschappen. Katalysatoren maken per definitie een chemisch proces efficiënter, ze sparen energie en reduceren indirect vervuiling. Bovendien kunnen processen in minder stappen uitgevoerd worden, hetgeen onnodig afval en bijproducten voorkomt.
Als vast zuur reduceert zeoliet de behoefte aan corrosieve vloeibare zuren. Als redox katalysator en absorbeerder kunnen ze atmosferische verontreinigingen zoals uitlaatgassen en CFK’s verwijderen. Zeolieten kunnen ook gebruikt worden om schadelijke organische stoffen van water te scheiden en om zware metaalionen te verwijderen.