logo

De zeoliet site

Katalysator

Zeolieten kunnen gebruikt worden als katalysator bij chemische reacties die in hun inwendige ruimten plaats vinden. Een belangrijke groep reacties vindt plaats in waterstofuitwisselende zeolieten, wiens roostergebonden protonen een hoge zuurgraad veroorzaken. Dit wordt gebruikt bij vele organische reacties zoals het kraken van ruwe olie, isomerisatie, en het brandstofsyntheses.  Zeolieten kunnen ook toegepast worden als katalysator bij oxidaties en reducties, meestal als er aan het rooster een metaal is toegevoegd. Als voorbeeld geven we het gebruik van titanium ZSM-5 bij de productie van caprolactum en koperzeolieten bij NOx ontledingen.
Al deze reactie maken gebruik van de unieke microscopische structuur van zeolieten. De vorm en de afmeting van een porie van invloed is op de reactie, ze regelen de toegang van reactanten en producten. Er wordt vaak gezegd dat zeolieten vormgevoelige katalysatoren zijn. In toenemende mate is de aandacht gericht op de fijnafstemming van de eigenschappen van zeoliet om daardoor zeer specifieke synthese van hoogwaardige chemicaliën mogelijk te maken voor de farmaceutische en cosmetische industrie.