logo

De zeoliet site

Wat zijn zeolieten?

Als we over zeoliet spreken dan bedoelen we een mineraal uit de groep zeolieten. Zeolieten zijn stoffen die ontstaan zijn door vulkanische activiteit van de aarde. Vulkanische aswolken sloegen honderdduizenden jaren geleden neer en vormden op de bodem van de meren een soort kleilaag. Onder invloed van heet water, dat door de thermische activiteit van de aarde ontstond, veranderde de gevormde kleilaag in een zacht gesteente. Tijdens die verandering werd amorf materiaal door het hete water weggespoeld. Er bleef een ruimtelijk rooster van aluminium- en siliciumoxiden over. Het poreuze gesteente heeft ten gevolge van zijn unieke structuur een hoge negatieve elektrische lading. De Zweedse mineraloog Cronstedt  gaf in de 18e eeuw het gesteente een naam, hij noemde het zeoliet. Het woord zeoliet is van Griekse oorsprong, het betekent kokende stenen. Die naam refereert aan het water vasthouden door zeoliet. Als zeoliet verhit wordt, dan staat het het vastgehouden water als waterdamp af. Zeolieten bestaan uit microscopisch kleine, onderling verbonden kristallen, met een duidelijk omschreven structuur. In het algemeen bevat zeoliet silicium, aluminium en zuurstof in zijn structuur en kationen, water en/of andere moleculen in zijn poriën. Velen soorten zeoliet komen in de natuur voor als mineraal gesteente en ze worden op uitgebreide schaal gedolven op vele plaatsen van de wereld. Er bestaan ook synthetisch soorten, die worden op commerciële basis vervaardigd voor speciale doeleinden. Ook worden zeolieten geproduceerd in laboratoria waar wetenschappers zich bezig houden met de speciale chemie van zeolieten. Vanwege de unieke poreuze eigenschappen heeft zeoliet een grote hoeveelheid toepassingen. Globaal worden er per jaar een aantal miljoenen ton verbruikt. De westerse wereld gebruikt zeolieten voornamelijk bij het kraken in de petrochemische industrie, bij ionenuitwisseling (waterzuivering en waterverzachting) en bij het verwijderen van gassen en opgeloste stoffen. Verder worden zeolieten gebruikt in de landbouw, veehouderijen en bouwnijverheid.