logo

De zeoliet site

Adsorptie en scheiding

De vormgevoelige eigenscheppen van zeolieten vormen de basis voor hun gebruik bij moleculaire adsorptie. Omdat ze in staat zijn uit een omgeving uitsluitend bepaalde moleculen te adsorberen, is een breed gebied van toepassingen als moleculaire zeef. Soms is het slechts een kwestie van vorm en afmeting van de poriën waardoor toegang tot het zeoliet geregeld wordt. In andere gevallen dringen er meerdere soorten moleculen in het zeoliet door, maar dringen sommige moleculen sneller dieper in het zeoliet door, waardoor anderen achterblijven zoals bij de zuivering van paraxyleen met silicaliet. Kationen bevattende zeolieten worden uitgebreid gebruikt als droogmiddel vanwege hun aantrekkende werking op water en ook vinden ze toepassing in het scheiden van gassen waarbij de gasmoleculen gescheiden worden op basis van de elektrostatische interactie met de metaalionen. Omgekeerd geven de waterzuchtige zeolieten voorkeur aan het absorberen van organische oplosmiddelen.
Zeolieten kunnen dus moleculen scheiden op basis van hun verschil in afmetingen , vorm en polariteit.