logo

De zeoliet site

Ionenuitwisseling

De zwakke binding, van de aan het rooster gebonden metaalionen, (zoals in zeoliet NAa) heeft als gevolg, dat die ionen, in een waterige oplossing, eenvoudig vervangen kunnen worden door andere metalenionen. Dit wordt toegepast bij een belangrijke methode van water- zuivering. De alkalische metalen zoals natrium en kalium verlaten het zeoliet en hun plaats wordt ingenomen door calcium- en magnesiumionen uit het water. Vele was- poeders bevatten substantiële  hoeveelheden zeoliet. Bedrijfsafvalwater dat zware metalen en afvalwater met nucleaire isotopen kan ook gezuiverd worden door het gebruik van zulke zeolieten.
Clinoptilotiet, een van de meer bruikbare natuurlijke zeolieten wordt algemeen gebruikt om ammonia, NH4+ ionen aan te trekken, die betrekkelijk klein en positief  geladen zijn. De Romeinen gebruikte Clinoptilotiet al voor waterzuivering. Ook bij hedendaagse waterzuivering wordt water door zeoliet geleid om de ammonia te verwijderen.